Home Ouders Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Iedere school behoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben, waarin het personeel en de ouders vertegenwoordigd zijn. De leden worden rechtstreeks gekozen door de ouders (oudergeleding) en door het personeel (personeelsgeleding). Na de fusie van de basisscholen d’r Henneberg en de Klimboom werd, na verkiezingen, in oktober 2006 een MR geïnstalleerd voor BS de Meridiaan. De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel met het oog op het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen. De MR heeft het recht van advies of instemming in die gevallen die genoemd zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), ook de plichten van de MR zijn hierin geregeld.

Een groot deel van het beleid wordt gemaakt op stichtingsniveau. Onderwijsstichting Movare wordt gecontroleerd en geadviseerd door een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Leden

De ouderleden van de MR zijn een vertegenwoordiging van de ouders en als zodanig ook aanspreekbaar op vragen die bij de ouders spelen. Hetzelfde geldt voor de personeelsleden die zitting hebben in de MR. De directeur is adviseur van de MR en als zodanig bij de MR vergaderingen aanwezig.

TeamgeledingOudergeleding
Manon SalobirSascha Schmidt
Janneke de Jong Martin Cox
Arno HeijnenCeline Heinen
Cynthia QuaedvliegAnke Meijers 
Veiligheid

Meer info

Talent

Meer info

Samenwerken

Meer info

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details