Home Samenwerken

Samenwerken

Samenwerken

Onderwijs is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen. Onze school wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we vanuit onze visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar.

Dit samenwerken en leren van en met elkaar geldt zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen. 

Samenwerking met ouders

De driehoek kind-ouder-leerkracht vinden wij heel belangrijk. Kinderen leren thuis en op school. Dat is onlosmakelijk verbonden. Ouders en school zijn op onze school samen verantwoordelijk voor leren en sfeer. Bij ons ligt de basis voor het leren, bij ouders ligt de basis voor de opvoeding. Toch leren de kinderen een groot deel van hun kennis en vaardigheid buiten de school en draagt de school een steentje bij aan de opvoeding. Wij kijken met een professionele blik naar onze leerlingen maar het verhaal van de ouders is minstens even belangrijk. In ons leerproces onder lestijd spelen ouders een beperkte rol. In het begeleiden van het huiswerk of het zoeken naar oplossingen voor problemen is deze rol zeer voornaam. In de ontwikkeling van kinderen spelen de ouders een steeds grotere rol. Zo organiseren wij minimaal twee maal per jaar gesprekken met ouders (en kinderen) om de onderwijsbehoeften goed af te stemmen.

Voor leren is een veilig klimaat, sfeer en gezelligheid heel belangrijk. Hierin spelen ouders een hoofdrol.

Samen zorgen wij ervoor dat de schooltijd op Bs. De Meridiaan door het overgrote deel van de kinderen als veilig, prettig en gezellig wordt ervaren.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details