Home Onze school Overblijven

Overblijven

Overblijven

Op Bs De Meridiaan is er gelegenheid om uw kind te laten overblijven. Wij streven ernaar om het overblijven een goede vervanging van de thuissituatie te laten zijn. Overblijfkinderen moeten, in onze ogen, op een leuke en gezellige manier hun lunchpauze kunnen invullen.


Onderbouw

De kinderen wassen vóór het eten hun handen en gaan met hun brood en drinken aan tafel. Daar nuttigen ze, samen met andere kinderen van de groep, de lunch.

Kinderen blijven per groep over. Als iedereen klaar is met eten (meestal na 20-25 minuten) gaan we samen naar buiten om lekker te spelen, te voetballen, touwtje te springen e.d. Tijdens het buitenspelen is de poort van het schoolplein gesloten. Deze gaat om 13.05 uur open. Dit is om de veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen.

Bij slecht weer blijven we uiteraard binnen.

Om 13.00 uur gaan de kinderen naar hun klaslokaal waar ze vóór de deur wachten op de leerkrachten. 

Bovenbouw

Kinderen van de bovenbouw eten gezamenlijk, per groep in hun eigen klas, hun brood. We blijven tot 12.15 uur aan tafel.

Daarna gaan de kinderen, bij mooi weer, zoveel mogelijk naar buiten om te voetballen of andere spellen te doen. Kinderen die liever binnen willen blijven mogen dat ook. Binnen kan worden gekleurd, spelletjes zijn voorhanden en ze mogen achter de pc. Voor het “spelen” met de computer gelden strikte regels. Kinderen moeten inloggen onder hun eigen naam. Het is verboden om op internet te gaan, omdat de overblijfouders niet kunnen controleren welke sites bezocht worden.

Bij slecht weer blijft iedereen binnen. 

Om 13.00 uur zijn alle overblijvers van de bovenbouw in de hal boven, om gezamenlijk met de leerkracht hun klas in te gaan. Ook hier geldt (net als bij de onderbouw)  dat de speelplaats buiten, afgesloten is tot 13.05 uur. Dit om de veiligheid van de overblijvers te kunnen waarborgen.

Kosten

Het overblijven kost 1 euro per keer, betaling geschiedt via een “overblijfkaart”. 

Overblijvers kunnen het geld voor de kaart (in een gesloten enveloppe voorzien van naam en groep) aan de leerkracht geven. Er zijn overblijfkaarten van 10 euro en van 20 euro. 

Schoolverlaters krijgen de nog resterende, vooruit betaalde overblijfgelden terug. Heeft u interesse om ons overblijfteam te versterken, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken met 1 van de coördinatoren. Nieuwe overblijfkrachten zijn altijd welkom !  

Met vriendelijke groet,  Fien Aretz en Sandra Essers. Coördinatoren overblijven.

Meer informatie over ons?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details