Home Onze school

Onze school

Basisschool De Meridiaan

Basisschool De Meridiaan is een Movare school. Movare staat voor onderwijs waaraan alle kinderen mogen en kunnen meedoen, op maat voor elk kind. Dit gebeurt met aandacht voor individuele autonomie, authenticiteit en met respect.

“Samen op pad naar onze wereld van morgen”

Op de dag dat jullie kind 4 jaar wordt, gaan wij (kind-ouder-leerkracht) “samen op pad naar onze wereld van morgen”. Wij willen dat onze kinderen alle kansen krijgen in de maatschappij. Wij vinden het daarom belangrijk om kinderen kennis en (sociale) vaardigheden mee te geven en hun de mogelijkheid te bieden door samen te spelen, te werken en te leren hun talenten te ontwikkelen.

De kernwaarden die leidend zijn in het doen en denken van onze school zijn: veiligheid, moreel besef (respect, verantwoordelijkheid), samenwerking, vakkundigheid, creativiteit en plezier.

Onze parels:

Buurtaalonderwijs (Duits). Wij zijn een Euregioschool en bieden aan alle kinderen “Buurtaalonderwijs (Duits) waarmee we kansen in wonen en werken in de regio willen vergroten;
Muziekonderwijs. Wij hebben een combifunctionaris die samenwerkt met de harmonie binnen het Klinkend Perspectief van Vrije Academie ZOM. Daarnaast geeft zij professionele muziekles in alle groepen;
Bewegingsonderwijs. Op onze school werkt een combifunctionaris samen met de lokale sportverenigingen en de gemeente (BAS Actief). Daarnaast is hij vakleerkracht gymnastiek in alle groepen;
Projectonderwijs. Wij realiseren jaarlijks twee schoolbrede projecten. Naast het overkoepelende wereldoriënterend thema worden ook verschillende andere leervakken (taal, rekenen) binnen het thema geïntegreerd;
Verkeersveiligheid. Onze coördinator werkt samen met gemeente, ROVL en VVN binnen VEBO. Wij bezitten het Limburgs verkeersveiligheidslabel;
Sociale veiligheid/welbevinden. In april 2020 hebben wij het themacertificaat welbevinden van de gezonde school toegekend gekregen. Dit betekent dat wij binnen de school onderbouwd bezig zijn met het welbevinden van de kinderen;

Samenwerking met de bibliotheek. De kinderen vanaf groep 3 kunnen met een pasje van school boeken lenen;

Snappet: Vanaf groep 5 werken de kinderen met Snappet, een digitale adaptieve leerwegomgeving waardoor kinderen op hun eigen niveau aan hun ontwikkeldoelen kunnen werken.

Veiligheid

Meer info

Talent

Meer info

Samenwerken

Meer info

Onze kernwaardes

Op basisschool de Meridiaan leer je respectvol, verantwoordelijk en zelfstandig je weg te vinden in de maatschappij, zodat je een positieve bijdrage kunt leveren aan de samenleving van nu en van die in de toekomst.

Wil je bij ons werken?

Wij bieden jou volop ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. Bekijk alle vacatures op www.werkenbijmovare.nl of neem contact met ons op.