Home Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Onze kinderen groeien op in een zeer complexe wereld. Wij willen ze een veilige basis bieden waarbij er sprake is van wederzijdse waardering en er een klimaat heerst waarin leerlingen en leerkrachten zien en gezien worden. Daarnaast werken we samen aan zelfverantwoordelijk zijn: eigenaarschap!

Fysieke veiligheid

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de fysieke veiligheid van leerlingen en personeelsleden. Hieronder verstaan wij een goede huisvesting en een in alle opzichten veilige schoolomgeving. Het wettelijk kader is hiervoor maatgevend. Indien noodzakelijk worden aanvullende maatregelen getroffen.

Sociale veiligheid

We monitoren sociale veiligheid aan de hand van

De SCOL  /Leerling SCOL afname (2x per jaar).

Peiling leerling tevredenheid door Scholen met Succes.

Daarnaast werken wij preventief aan het voorkomen van pesten. Als we pesten constateren, werken we volgens de beschreven 5-sporenaanpak in de gedragscode. Daarbij maken we gebruik van het aanbod in de methode Kinderen en hun sociale talenten. Verder werkt de school met Positive Behavior Support, waarmee pesten wordt voorkomen door gewenst sociaal gedrag te belonen.

Het pestprotocol staat beschreven in het ons Schoolveiligheidsplan.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details