Home Ouders Oudervereniging

Oudervereniging

Oudervereniging

Oudervereniging

Wie is de Oudervereniging en wat doen wij nu eigenlijk?

Op onze school BS De Meridiaan is een oudervereniging (= OV ) actief.

De OV bestaat uit een dagelijks bestuur, nl: een voorzitter, penningmeester en secretaris en wordt daarnaast aangevuld door een aantal OV – leden. Al deze leden zijn ouders van kinderen, die op onze basisschool naar school gaan.

Een aantal keer per jaar vergadert de OV in de teamkamer van de basisschool. Deze vergaderingen zijn voor iedereen, die interesse heeft, toegankelijk en vrijblijvend om een keer aan deel te nemen. Deze starten telkens om 20.00u.

De data staan vermeld op de schoolkalender onder OV-vergadering.

Vaak wordt de vraag gesteld wat doet de oudervereniging eigenlijk en waarvoor vragen we een vrijwillige ouderbijdrage aan alle ouders/verzorgers?

Omdat de school zelf over weinig tot geen budget beschikt voor “extra”  leuke activiteiten tijdens school en na schooltijd ondersteunt de OV de school hierin. Om deze ondersteuning te kunnen geven heeft de OV uw vrijwillige bijdrage nodig.

De OV organiseert i.s.m school de volgende activiteiten:

 • Halloween /  Vossenjacht / Sint Maarten
 • Disco party
 • Kienen
 • Avond wandel 2 daagse
 • Sinterklaasviering
 • Kerstmarkt / Kerstviering
 • Carnaval
 • Paasactiviteiten
 • Vervoer bij schoolreisje
 • Schoolafsluiting groep 8
 • Schoolverlaterskamp groep 8
 • Laatste schooldag / Jaarafsluiting

Wij als OV vinden het belangrijk dat de schooltijd van onze kinderen niet alleen uit leren bestaat, maar dat ze ook samen plezier kunnen maken. Daarom dragen wij hierin ons steentje bij, middels al deze activiteiten en onze inzet als hulp tijdens deze activiteiten.

Het organiseren van al deze activiteiten is alleen mogelijk als de OV ook inkomsten heeft. Hiervoor vraagt de OV jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage van de ouders/verzorgers.

Deze bijdrage wordt aan het einde van het vorige schooljaar vastgesteld en daarover ontvangt u dan in het nieuwe schooljaar een brief.

Deze vindt u ook terug op onze website www.bsdemeridiaan.nl (zie kopje Ouders – OV)

Uw hulp en/of bijdrage in welke vorm dan ook wordt altijd gewaardeerd.

Wilt u echt actief lid worden, dan wordt wel verwacht dat u ook bij vergaderingen aanwezig probeert te zijn en dat u probeert om bij de activiteiten binnen en/of buiten schooltijd zoveel mogelijk ook aanwezig bent om te helpen. Voor alle activiteiten worden leden tijdig benaderd om hierin te ondersteunen.

U kunt hierbij ook uw voorkeur aangeven voor bijv. alleen bij binnenschoolse activiteiten (onder schooltijd) of buitenschoolse activiteiten (buiten schooltijd) of beiden te willen helpen.

Indien u nog vragen heeft hierover of als u interesse heeft om lid te worden van de OV kunt u met ons contact opnemen via: ov.demeridiaan.simpelveld@gmail.com. of aansluiten bij onze vergaderingen.

Wij danken u alvast hartelijk en zien u graag.

Lees over de contributie van de oudervereniging Download

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details