Home Ouders Oudervereniging

Oudervereniging

Oudervereniging

Oudervereniging

Op onze school is een Oudervereniging (= OV) actief. Alle ouders/verzorgers die kinderen op basisschool de Meridiaan hebben en de jaarlijks vrijwillige ouderbijdrage hebben voldaan, zijn automatisch lid van de OV.

De OV heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit:

* Kirsten Wolf, voorzitter

* Irene Sterck, penningmeester

* Nicole Schmitz-Franssen, secretaris

De OV organiseert buiten schooltijd tal van leuke activiteiten zoals o.a. Vossenjacht, Halloween, St. Maarten, de Disco-avond, Kienen en de Wandel 2-daagse. Deze activiteiten staan vermeld op de schoolkalender als OV-activiteit. Het kan voorkomen dat voor enkele activiteiten toch nog een kleine bijdrage naast de ouderbijdrage aan u wordt gevraagd, want al deze leuke activiteiten kunnen niet worden bekostigd zonder een bijdrage van de ouders/verzorgers. De ouderbijdrage is geld dat dus echt nodig is. Ondanks dat het een vrijwillige bijdrage betreft, vragen wij u deze te voldoen.

Voor ouders die moeilijkheden hebben dit bedrag te betalen, bestaat “Stichting Leergeld”. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met onze directrice Janine Stelzmann.

Ook ondersteunt de OV de binnenschoolse activiteiten (o.a. Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering, carnaval en de laatste schooldag e.d.) en het schoolreisje in financiële zin. Het organiseren van al deze activiteiten is alleen mogelijk als de OV ook inkomsten heeft.

Verder heeft de OV ook nauw contact met de MR (= medezeggenschapsraad) en weten zij elkaar goed te vinden en elkaar over en weer te informeren.

Iedereen is welkom om aan de OV-vergaderingen deel te nemen, om 19:30 uur in de personeelskamer (bovenverdieping) van de basisschool. De data vindt u op de schoolkalender, daar waar staat OV-vergadering.

Interesse? Mail ons of sluit aan!

Contact en/of lid worden:

Informatie ontvangen, lid worden van de OV of helpen bij activiteiten? Het dagelijks bestuur is te bereiken via OV.demeridiaan.simpelveld@gmail.com

Lees over de contributie van de oudervereniging Download